DOBITNICI NAGRADNE IGRE FORTUNA I CARLSBERG NAGRAĐUJU

FORTUNA I CARLSBERG NAGRAĐUJU

Potraži označene artikle iz asortimana carLsberg i uz kupovinu jednog ili više proizvoda učestvuj i ti!

Trajanje: Nagradna igra traje od 01.05.2022. do 31.05.2022. godine a odvija se na teritoriji Republike Srpske
Nagrade:
1.  Roštilj inox sklopivi 60 x 40 cm
2. Roštilj Leskovac D.K. 75/40 cm
3. Garnitura Emma set box siva CURVER x 3 komada
4. Frižider Counter Top Coolers – Tuborg (90l)
5. Skuter Maranello crveni 4T Sonic
6. Skuter Matador mat crni 4T Sonic 50 ccm

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju svi državljani BiH sa stalnim prebivalištem u istoj, a koji prihvataju pravila nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača i članovi njihovih užih porodica.
U nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupovinu jednog ili više proizvoda iz asortimana Carlsberg.
Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da na poleđini fiskalnog računa čitko popuni kontakt podatke(ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt telefon) I tako popunjen fiskalni račun ubaci u označenu kutiju na prodajnim mjestima Leburić komerc d.o.o.
Važeći fiskalni račun sa kojim se može učestvovati je samo onaj koji je izdat u periodu trajanja nagradne igre.
Svaki učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta sa različitim brojevima računa.
Napomena: Svaki račun koji ispunjava učešće u nagradnoj igri biće obilježen sa ”ČESTITAM U IGRI STE!”
Izvlačenje dobitnika:
Izvlačenje dobitnika održava 18.06.2022. godine u prostorijama priređivača nagradne igre. (Fortuna City-Prnjavor). Ukupno će biti izvučeno 8 dobitnika nagrada.
U izvlačenju dobitnika biće prisutna tročlana komisija. Komisija će provjeriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sledećem izvučenom dobitniku koji ima pravo na nagradu.

Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada:
Priređivač će spisak dobitnika objaviti u roku od 7 dana od dana izvlačenja na web stranici www.fortunamarketi.com. I na facebook stranici Fortuna marketi.
Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade u predviđenom roku od 30 dana, Priređivač ih je dužan ponovo u roku od osam dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od prijema obavijesti.

Trajanje: Nagradna igra traje od 01.05.2022. do 31.05.2022. godine a odvija se na teritoriji Republike Srpske.

nagrade:

1.Roštilj inox sklopivi 60x40cm

2. Roštilj Leskovac D.K. 75/40 cm

3. Garnitura Emma set box siva

4. Frižider Counter Top Coolers – Tuborg (90l) X3 KOMADA

5. Skuter Maranello 4T Sonic

6. Skuter Matador 4T Sonic

Trajanje: Nagradna igra traje od 01.05.2022. do 31.05.2022. godine a odvija se na teritoriji Republike Srpske
Nagrade:
1.  Roštilj inox sklopivi 60 x 40 cm
2. Roštilj Leskovac D.K. 75/40 cm
3. Garnitura Emma set box siva CURVER x 3 komada
4. Frižider Counter Top Coolers – Tuborg (90l)
5. Skuter Maranello crveni 4T Sonic
6. Skuter Matador mat crni 4T Sonic 50 ccm

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju svi državljani BiH sa stalnim prebivalištem u istoj, a koji prihvataju pravila nagradne igre. U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača i članovi njihovih užih porodica.
U nagradnoj igri mogu učestvovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupovinu jednog ili više proizvoda iz asortimana Carlsberg.
Da bi lice učestvovalo u nagradnoj igri potrebno je da na poleđini fiskalnog računa čitko popuni kontakt podatke(ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt telefon) I tako popunjen fiskalni račun ubaci u označenu kutiju na prodajnim mjestima Leburić komerc d.o.o.
Važeći fiskalni račun sa kojim se može učestvovati je samo onaj koji je izdat u periodu trajanja nagradne igre.
Svaki učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta sa različitim brojevima računa.
Napomena: Svaki račun koji ispunjava učešće u nagradnoj igri biće obilježen sa ”ČESTITAM U IGRI STE!”
Izvlačenje dobitnika:
Izvlačenje dobitnika održava 18.06.2022. godine u prostorijama priređivača nagradne igre. (Fortuna City-Prnjavor). Ukupno će biti izvučeno 8 dobitnika nagrada.
U izvlačenju dobitnika biće prisutna tročlana komisija. Komisija će provjeriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sledećem izvučenom dobitniku koji ima pravo na nagradu.

Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada:
Priređivač će spisak dobitnika objaviti u roku od 7 dana od dana izvlačenja na web stranici www.fortunamarketi.com. I na facebook stranici Fortuna marketi.
Sretni dobitnici dužni su preuzeti nagradu najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema pisane obavijesti o osvojenoj nagradi. Ako dobitnici nagrade ne preuzmu osvojene nagrade u predviđenom roku od 30 dana, Priređivač ih je dužan ponovo u roku od osam dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od prijema obavijesti.